Go to Top
              NL        EN


poppetjes-forum

EDUCATIEF AANBOD
voor basis- en voortgezet onderwijs

FOOD in de mediakunst
i.s.m. Nou&Herkauw


Basisonderwijs
Kijken, luisteren en doen staat centraal in het aanbod voor het basisonderwijs. Aan de hand van drie installaties worden leerlingen wegwijs gemaakt in de wereld van de mediakunst.

Het programma bestaat uit een voorbereidende les die door de leerkracht zelf wordt gegeven. Er wordt kennis gemaakt met het begrip ‘mediakunst’ en een aantal kunstwerken uit de tentoonstelling worden getoond en nader uitgelegd. Vervolgens komt het thema FOOD aan de orde en wordt er door de leerlingen een zelfportret gemaakt van het voedsel dat zij dagelijks eten. Deze worden later gebruikt tijdens het bezoek aan het festival.

Het bezoek aan het festival bestaat uit de volgende onderdelen:
Een rondleiding door de tentoonstelling waar de eerder besproken kunstwerken in het echt te zien zijn. Daarna volgen er drie programma-onderdelen. In Dansen met poppetjes komen de meegebrachte zelfportretten tot leven! Op een groot scherm volgt het alle moves van de leerling er kan zelfs mee gedanst worden! In het onderdeel Giga Robo wordt een eigen film gemaakt waarin een robot de stad probeert te verwoesten en in Mutant Me wordt opnieuw een zelfportret gemaakt, maar dan anders en met attributen in de vorm van etenswaren.


Voortgezet onderwijs
Voor het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs zijn er rondleidingen door de tentoonstelling. Deze worden gegeven door ervaren rondleiders met een docentenachtergrond.

Interesse? Neem dan contact op met: mediaartfriesland@gmail.com