Go to Top
              NL        ENmale fa male_
Michele Rizzo: Male fa Male

MALE FA MALE (mere objects of self-forgetfulness made by themselves)

“Voor MALE FA MALE heb ik mijn kunsten ingezet (zoals kleisculpturen, clubdansen en ontwerp), niet om een resultaat te bereiken, maar zoals Deleuze het definieert in zijn essay ‘Logique du sens’, voor betekenis als een manier om de verbeelding te vangen. Ik ontdekte dat de beste manier om iets te leren bestaat in het sterkste geloof dat je het al kunt. Ik zie het kunstenaarschap als een model voor verschillende processen van zelfrealisatie.

Met dit uitgangspunt wilde ik een ruimte creëren die de tussenstaat tussen kunstenaar en kunst kon zijn, en tegelijkertijd tussen object en subject, proces en product. Een ruimte die zichzelf daarom moet presenteren als verbeelding, als een woestijn waarin leven en dood, extase en rust, galerie en theater, realisme en hyperrealisme gekristalliseerd zijn in hybride toestand.”


Wanneer: 31 oktober tot en met 21 november

Locatie: Westerkerk

Opleiding: Sandberg Instituut, Amsterdam

Website: michelerizzo.wordpress.com

Categorie: young masters