Go to Top
              NL        ENJanKlug_KaspervanHoek
Jan Klug en Kasper van Hoek: Workshop | 'Patafysische performance

Wat is ‘Patafysica?

1. De ‘Patafysica is de wetenschap van denkbeeldige oplossingen.
2. De ‘Patafysica is de wetenschap die zoekt naar de wetmatigheid van de uitzondering, met bijzondere belangstelling voor het epifenomeen en de afwijking.
3. De ‘Patafysica is de wetenschap die al doende het universum exploreert dat parallel loopt met de officieel erkende wereld.

Tijdens de workshop van Jan Klug en Kasper van Hoek werk je aan een gezamenlijke performance volgens een ‘Patafysische methode. De instrumenten die je hiervoor nodig hebt kunnen tijdens de workshop gemaakt worden, maar je kan ze ook van huis meenemen en ter plaatse aanpassen of verbouwen. Hierbij ligt de nadruk op het gebruik van verschillende soorten sensoren.

Daarna ga je samen een ‘Patafysisch systeem voor de performance ontwikkelen. Een denkbeeldig wetenschappelijk systeem dat antwoord geeft op (bijvoorbeeld) de volgende vragen: Wie speelt wanneer?, Wat speelt wie?, Hoe speelt wie wat? en Wie of wat bepaalt dat eigenlijk?

Komt de ‘Patafysica intimiderend over? Bedenk dan dat alles, bewust of onbewust, ‘Patafysisch is. En ben je niet muzikaal of wil je helemaal geen muziek maken, bedenk dan ook dat dat geen vereiste is voor deelname aan de workshop.

‘Patafysische Performance – workshop presentatie

Wat het audio-visuele resultaat ook is van de workshop ‘Patafysische performance die Jan Klug & Kasper van Hoek geven: in deze performance zal het door hun en de deelnemers worden gepresenteerd. ‘Patafysica, de wetenschap van denkbeeldige oplossingen, is bij uitstek geschikt om als basis te dienen van een performance-systeem; zij focust immers op de wetmatigheid van de uitzondering. Uitzonderlijke resultaten zijn daarmee gegarandeerd. Verder zal Jan Klug zijn zelf ontwikkeld performance-systeem toepassen (zie ook het concert met toktek eerder op MAF), en zal Kasper van Hoek zijn zelfgebouwde instrumenten uit snaren en elektronica bespelen.


Wanneer: Maandag 16 november 10:00-17:00u | Dinsdag 17 november 10:00 - 17:00u. Presentatie: 17:30 uur

Locatie: Academie voor Popcultuur

Categorie: old talents sound specials workshops