Locatie en openingstijden
_______________________________________________________________________________________

Hoofdlocatie 
Voormalig Expeditieknooppunt PTT Leeuwarden
Snekertrekweg 1
8912 AA LEEUWARDEN

Openingstijden
Dagelijks van 12:00-17:00 uur

_____

Foto: Jacob van Essen

Volg ons: