Tickets
______________________________________________________________________________________

Polsbandjes geven tijdens MAF toegang tot diverse programma-onderdelen in het Voormalige Expeditieknooppunt van de PTT; voor andere locaties geldt de bij de activiteit vermelde prijs.

De polsbandjes zijn vanaf 7 december РTEGEN CONTANTE BETALING Рverkrijgbaar.


Foto: Jacob van Essen


Volg ons: