Samen met Friesland Pop en Neushoorn presenteert MAF op vrijdag 2 december  ‘Isn’t it iconic’ – een audiovisuele show over de iconen van de Friese popcultuur. VJ Stieneke Dijkstra en filmexpert Robert Kalverda hebben, in samenspraak met en met medewerking van het brede publiek, beeld en geluid verzameld uit de Friese popgeschiedenis vanaf de jaren 50 tot op heden. Via social media, oproepen in kranten en op de radio, en op een pop-avond in Neushoorn kon een ieder, die mee wilde bepalen, aangeven wie de meest invloedrijke figuren in de Friese popcultuur waren en zijn: muzikanten, impresario’s, producenten. Het verzamelde materiaal is door Kalverda geselecteerd en door Dijkstra vormgegeven in een presentatie die van 2 tot en met 17 december op de gevel van Neushoorn te zien is. De ‘Isn’t it iconic’-screen is tevens een voorbode van het LUNA Festival.