Toen ze ‘Artificial Movement’ maakte woonde Astrid Bink in Utrecht, naast een bos. In de stad word je omgeven door auto’s, mensen, mobieltjes en bussen. Het bos naast haar flat was er alleen omdat de mens dit zo wou. Het bos heeft aangelegde wandelpaden en wegwijzers. De wereld is aan het vermenselijken. Het landschap om ons heen is verdeeld en ingericht.

Het werk ‘Artificial Movement’ is ontstaan vanuit een fascinatie voor de natuur en hoe de mens hier controle over probeert uit te oefenen. Het gipskruid beweegt op een onnatuurlijke, hypnotiserende manier. Met het gebruik van hedendaagse technieken en wetenschap, bevraagt het werk de mogelijkheden van menselijke creaties ten opzichte van natuurlijke krachten. Hoe verhouden natuur en technologie zich tot elkaar? Welke rol speelt natuur in de wereld van nu?

www.astridbink.com