Stichting Media Art Friesland bestaat in 2019 20 jaar. Tijd om terug te blikken, stil te staan bij waar we nu zijn en waar we voor staan, maar vooral ook tijd om vooruit te kijken. Ver vooruit, zoals men van ons gewend is. Vandaar dat wij op vrijdag 8 december een werkbijeenkomst houden onder de uitdagende titel ‘MAF 3018’.

Als er één ding in de 18 jaar sinds de oprichting van Stichting Media Art Friesland is gebleken, dan is het dat mediakunst haar tijd altijd en per definitie vooruit is. Ons team en onze kunstenaars spelen met de allernieuwste technologische toepassingen en kijken ver vooruit op de impact die deze kunnen hebben op maatschappelijke ontwikkelingen. Dat is niet altijd even makkelijk, laat staan toegankelijk voor een breed publiek. Ook zijn er constant ontwikkelingen die ook voor experts haast niet bij te houden zijn. Daar komt bij dat na de aanvankelijke fascinatie met stekkers, kabels, bits en bytes elektronische kunst en digitale media allang niet meer nieuw of bijzonder zijn, maar algemeen aanvaarde onderdelen van en hulpmiddelen in het dagelijks leven van zowat iedereen. Daardoor zien wij een geleidelijke verschuiving van focus en inhoud van onze activiteiten. Lang niet altijd hebben de kunstwerken, die wij presenteren, meer een stekker. Vaak zijn het juist analoge sculpturen, installaties en dikwijls ook het levende menselijke lichaam, dat in de vorm van performances commentaar levert op de directe omgeving, de maatschappij waarin we leven en de situatie wereldwijd.

Kortom: wij zijn constant in beweging, nog steeds erg nieuwsgierig en begaan met wat ons te wachten staat, over 10, 100, en ook over 1000 jaar. Want, tenslotte schijnt op dit moment alles mogelijk en kunnen we zo langzamerhand eraan wennen dat weliswaar niet de huidige generaties, maar mogelijk al de eerstvolgende generaties die nu geboren worden zeer lang leven en/of deels door robots worden vervangen. Ontwikkelingen die zowel angstaanjagend als ook hoopgevend kunnen zijn.

De bijeenkomst is openbaar. Meedenkers, vrienden van MAF, kunstenaars en andere experts zijn welkom om de middag met ons door te brengen, de gedachten de vrije loop te laten gaan en tot nieuwe elementen voor een toekomstscenario te komen dat rekening houdt met de betekenis van media en technologie in een veranderende wereld.

De gespreksleiding is in handen van Floris van der Marel, Senior Researcher bij Frisian Design Factory.

Vrijdag 8 december | Tijd: 13:00-17:00 uur
In verband met de planning van de programmaonderdelen is aanmelding noodzakelijk: mediaartfriesland@gmail.com