Ignas Pavliukevičius is geboren en getogen in Litouwen. Hij is een interactieve mixed media installatie en performance kunstenaar. Figuratief in concept, waarbij het macabere, de griezelvallei (een visualisering van het denkbeeld dat bij de mens op een bepaald punt een afkeer ontstaat voor de humanoïde robot naarmate hij sterker op de mens gaat lijken) en rauwe emoties onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in zijn werk. De werken van de kunstenaar verkennen de bewustwording van ambiguïteit en het grijze gebied tussen de mens en technologie. Hij bevraagt wat het betekent om een leven te leven dat gestuurd wordt door technologie en wat de impact is op emotionele uitwisseling in een digitale samenleving. Hoe verhouden mensen zich emotioneel tot een digitaal wezen en waneer wordt dat digitale wezen een wezen?

www.ignaspav.com