Over MAF
______________________________________________________________________________________

Stichting Media Art Friesland haalt de beste jonge en internationale experimentele kunst naar Noord Nederland en presenteert die aan een breed publiek. Het spectrum aan kunstvormen waarvoor wij ruimte bieden is breed. Onze definitie van mediakunst is in de loop der jaren geëvolueerd van ‘kunst met een stekker’ naar ‘alle vormen van kunst die gebruik maken van innovatieve middelen en productieprocessen en die de wereld van nu en straks als onderwerp hebben’. Een mechanisch kunstwerk dat in deze digitale tijden een innovatieve oplossing biedt voor een hedendaags vraagstuk, vinden wij net zo relevant als werken waarin technologische hoogstandjes in een nieuwe context ingezet worden. Ook is er volop ruimte voor expressie, experiment en performance. Veelal zijn de werken die wij presenteren geëngageerd en spraakmakend. Zij becommentariëren de actualiteit en nodigen uit tot reflectie en duiding.

Wij bieden hiermee in Leeuwarden en Friesland een uniek podium dat disciplines en stromingen bij elkaar brengt. Ontmoeting tussen lokale kunstenaars en actoren en nationale en internationale makers is voor ons essentieel en vanzelfsprekend. De enige grens die wij accepteren is die van ons voorstellingsvermogen. Daarbinnen is het onze stijl en ons beleid om alles wat actueel is te willen verkennen en, waar enigszins mogelijk, artistiek inhoudelijk of anderszins winstgevend bij elkaar te brengen.

Stichting Media Art Friesland heeft de volgende doelstellingen:

  • Een breed publiek kennis laten maken met en laten participeren in vernieuwende kunst
  • Bijdragen aan vernieuwing en ontwikkelingen in de kunsten op lokaal, regionaal en internationaal niveau
  • Een podium bieden voor artiesten om hun werk te tonen, nieuw werk te creëren en hun netwerk en naamsbekendheid te verbreden, hierin ook uitdrukkelijk bij te dragen in de talentontwikkeling van deze artiesten

Deze doelstellingen trachten wij te verwezenlijken door:

  • Presentatie van opmerkelijke werken, projecten en performances op wisselende, onverwachte locaties waar zij gezien worden door én kunstpubliek én toevallige voorbijgangers wiens belangstelling gewekt wordt
  • Samenwerking met het onderwijs, culturele instellingen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen
  • Aanbieden van verdieping over kunst, wetenschap en maatschappij door in te spelen op actuele politieke en maatschappelijke vraagstukken
  • Betrekken en ondersteunen van lokale kunstenaars en creatieve ondernemers
  • Bundelen van de krachten van de in het Noorden opererende instellingen als het gaat om innovatieve technologie en media, wetenschap en kunst
  • Actief betrekken van lokale talenten bij de programmering en uitvoering van het festival

Praktisch houdt dat in:

De belangrijkste activiteit van Stichting Media Art Friesland is het Media Art Festival dat ieder najaar georganiseerd wordt. We presenteren de beste werken van aanstormend talent (Young Masters expositie) in combinatie met werken en projecten van internationaal gerenommeerde kunstenaars. Ieder jaar is er een centraal actueel thema dat gedurende de drie weken van het festival vanuit verschillende perspectieven benaderd en onder de aandacht gebracht wordt. Dit gebeurt d.m.v. discussie, presentaties en workshops. Daarnaast is er volop ruimte voor presentaties en performances van makers uit de regio. Zij krijgen door het festival exposure, en het festival is goed ingebed in de eigen omgeving.

Het festival bereikt een groot en divers publiek, dat in aanraking komt met veel interactieve kunst en presentaties op bijzondere locaties. Het biedt het publiek volop gelegenheid om, begeleid door kunstenaars en andere deskundigen, kennis te maken met mediakunst en er door middel van actieve participatie dieper in te duiken. Dit wordt gecombineerd met volop kunstzinnig vertier en spraakmakende presentaties, deels op locaties van samenwerkingspartners en in de openbare ruimte. Deze brede, laagdrempelige aanpak zetten wij de komende jaren voort. Daarbij zetten wij in op groei en variatie in inhoud en vorm, een groeiend bezoekersbereik en een versteviging van de positie van experimentele kunst in Noord-Nederland.

Beleidsplan Media Art Friesland 2017-2020
Beloningsbeleid Stichting Media Art Friesland 2018

 


Volg ons: