Als je leeft in een tijd waarin financiële schulden niet meer zijn dan een ontgroeningsritueel, wat houdt dan een comfortzone nog in? Terence Baier maakt zogenaamde veilige zones met een satirische aanpak. Daar waar huilen niet lukt, lachen zegeviert en cynisme overheerst, ben je in zijn comfortzone. Werkruimtes of kleine appartementen tot de nok toe gevuld met gezellige briefjes die je herinneren aan de overgangsrituelen die bij volwassenheid horen. Met dreigende gevolgen die je uit de verte toelachen. Wij zijn slechts ongeïdentificeerde dieren, die worstelen in onze comfortable kooien.

Terence Baier wil de routine om ons heen doorbreken en in beeld brengen wat er gebeurt door steeds het juiste medium en de juiste middelen te gebruiken voor elke nieuwe aanpak. De materialen (stroom, media, en de voortdurende ‘correctheid’) worden geproduceerd door de omgeving waarin hij werkt en bieden een instrumentarium dat continu blijft groeien in deze bittere tijden.

www.terencebaier.com