Corpo Morbido

Luca Mauceri & Andreas Zampella (IT)

Corpo Morbido’ is een relationele videoinstallatie. Het kunstwerk omvat een station waar toeschouwers een blok rauwe klei kunnen modelleren. Hetzelfde blok wordt gefilmd en in realtime geprojecteerd op de gevel van een gebouw. In het geval van de LUNA Nights 2024 zal dat de gevel van het Stationskwartier zijn, de hoofdlocatie met de Young Masters expositie. Het Stationskwartier markeert het begin van de nieuwe stedelijke ontwikkelzone Spoordok, waar LUNA in 2024 inhoudelijk op inspeelt. Corpo Morbido balanceert op het randje van de realiteit en wekt de illusie dat het gebouw wordt gemodelleerd, badend in het licht van de projector, in een steeds veranderend spel van licht en schaduw, het in realtime door bezoekers vormgegeven beeld. Zo is het een uitnodiging aan iedereen om zelf, met de handen in de klei, mee te boetseren aan de gebouwen en de wijk voor de toekomst, en om ideeën en wensen actief vorm te geven.

Andreas Zampella en Luca Mauceri werken samen sinds het Festival “La Luna e i Calanchi” in Aliano/IT in 2019, waar ze met het gebruik van licht en video-projectie experimenteerden. Hun onderzoek wordt gekenmerkt door het gebruik van oer-materialen, zoals klei, en door de wens om installaties te creëren waarbij interactie en relatie met het publiek een intrinsieke en fundamentele waarde van het kunstwerk zijn.

Loading...