OVER MEDIA ART FRIESLAND

Stichting Media Art Friesland presenteert actuele kunst aan een breed en divers publiek in Leeuwarden. Hoofdactiviteit van Media Art Friesland is het jaarlijks terugkerende festival LUNA, bestaande uit de programmaonderdelen LUNA Young MastersLUNA Nights en LUNA Currents.

Binnen LUNA Young Masters (voorheen het Media Art Festival) ligt onze voornaamste focus op talentontwikkeling en het presenteren van aanstormend talent uit binnen- en buitenland. We bieden graag experimenteerruimte en exposure aan kunstenaars en zoeken nieuwe organisatorische samenwerkingsvormen met partnerinstellingen.

Sinds 2016 gaan wij ook massief naar de openbare ruimte met het LUNA Nights (voorheen LUNA Urban Night Adventure). We presenteren licht-, geluids- en performancekunst van makers uit de regio en van vooraanstaande internationale kunstenaars op tal van plekken in de mooie binnenstad van Leeuwarden en bereiken daarmee een zeer groot en divers publiek.

Onder de naam LUNA Currents organiseren we tijdens het festival een breed randprogramma aan thema-avonden, industry meetings, workshops en ontmoetingsmogelijkheden voor iedereen die zich geïnteresseerd en geïnspireerd voelt, van kunstenaars en curatoren tot schoolklassen en enthousiaste bezoekers.

Naast deze grotere activiteiten zijn wij het hele jaar door present met kleinere acties, workshops en samenwerkingsprojecten, ook op internationale locaties. Door culturele instellingen, bedrijven en kunstenaars wordt regelmatig een beroep op onze expertise gedaan voor advisering en conceptontwikkeling. Wij helpen regionale kunstenaars graag bij het vinden van internationale partners en worden door initiatieven uit heel Europa, en soms van daarbuiten, gevonden als samenwerkingspartner.

RAAD VAN TOEZICHT

Jacob Gunter | voorzitter | ervaren bestuurder en manager grote overheidsorganisaties
Magda Daniels | penningmeester | eigenaar boekhoudkantoor
Suzanne van Wylick | secretaris | beleidsadviseur onderwijs en kwaliteit FIRDA ROC
Lieuwe Rozema | lid | senior beleidsadviseur gemeente Groningen
Jan de Roos | lid | interim manager, adviseur en ondernemer

TEAM MEDIA ART FRIESLAND

Andrea Möller – directeur
Jan Herman de Boer – curator LUNA Young Masters
Marinus Groen – artistiek technisch producent
Ryanne van der Leer-Keulen en Marise Bos – PR & communicatie
Alice Conforti – coördinator Text Me en curator themaprogramma Currents
Ruth Stellingwerf – educatiecoördinator
Wiebe Kootstra en Rob Hogenkamp – productieleiding LUNA Nights
Baukje Huizenga en Arsh Mankotia – vrijwilligerscoördinatoren
Martin Nachev – stagiair hospitality
Richard Bos – vormgeving
Gabe Kamphuis – fotograaf
Klaas Scheffer, Scheffer Administraties – administratie

Media Art Friesland is lid van ILO en Noordenaars.

STICHTING MEDIA ART FRIESLAND

ADMINISTRATIEVE INFORMATIE
KvK nummer: 01088123 (Chamber of Commerce)
BTW nummer: NL815737889B01 (VAT number)
IBAN: NL65 RABO 0132 6491 01 (Bankaccount)

Stichting Media Art Friesland heeft ANBI-status. 
Klik hier voor het Standaard formulier Publicatieplicht ANBI Algemeen.

Stichting Media Art Friesland – Culturele codes: Media Art Friesland omarmt de codes Fair Practice, Cultural Governance en Cultural Diversity
Leeuwarden | RSIN 8157.37.889

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN
Doelstelling van Stichting Media Art Friesland is het bevorderen, initiëren en organiseren van culturele evenementen op het gebied van mediakunst, alsmede het verrichten van alle andere activiteiten voor zover deze verband houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor het vorenstaande, alles in de ruimste zin des woords.

Media Art Friesland verwerft budget door fondsenwerving (openbaar en privé, van lokaal tot landelijk), sponsoring, en een klein gedeelte eigen inkomsten uit ticketverkoop en baromzet tijdens LUNA Leeuwarden. De budgetten worden per project verworven en volgens vooraf opgestelde begroting besteed. Eventuele overschotten worden in overleg met de financiers gereserveerd voor volgende projecten en altijd zo spoedig mogelijk ingezet voor de stichtingsdoelen. Voor eventuele tekorten zijn er reserveringen en verzekeringen.

Klik hier voor het Beleidsplan 2021 – 2024. 

VERLONINGSBELEID
Media Art Friesland werkt met zelfstandig ondernemers en freelancers voor organisatie, productie en pr. Alle vergoedingen van teamleden zijn gebaseerd op het loongebouw van sectorganisatie De Zaak Nu. Voor kunstenaars wordt de richtlijn kunstenaarshonoraria gevolgd.


RAPPORTEN
Download hier de jaarrekening van 2010.
Download hier de jaarrekening van 2011.
Download hier de jaarrekening van 2012.
Download hier de jaarrekening van 2013.
Download hier de jaarrekening van 2014.
Download hier de jaarrekening van 2015.
Download hier de jaarrekening van 2016.
Download hier de jaarrekening van 2017.
Download hier de jaarrekening van 2018.
Download hier de jaarrekening van 2019.
Download hier de jaarrekening van 2020.
Download hier de jaarrekening van 2021.
Download hier het activiteitenrapport van 2019.
Download hier het activiteitenrapport van 2020.
Download hier het activiteitenrapport van 2021.
Download hier het activiteitenrapport van 2022.

Loading...