Nicole Kuiper (1998, ES)

My Everything and Nothing

My Everything and Nothing gaat over de absurditeit van het bestaan, een centraal thema in de praktijk van Nicole Kuiper. Het is een reflectie en weergave van de ervaring van de kunstenares als vrouw in de maatschappij.

Concepten krijgen betekenis in een context, maar dit betekent niet dat ideeën dichter bij een hogere waarheid staan; er is geen enkelvoudige objectieve hogere waarheid, er zijn meerdere hogere waarheden. Door de conventionele regels voor het gebruik van objecten te doorbreken, reflecteert de kunstenaar op maatschappelijke normen en idealen – regels die nog steeds binnensluipen in huiselijke sferen. Door nieuwe, vervormde versies van de werkelijkheid te creëren, moedigt ze toeschouwers aan om hun eigen bestaan in handen te nemen.

Nicole Kuiper is een multidisciplinair kunstenaar, in 2021 afgestudeerd in Fine Arts aan Academie Minerva, Groningen. In haar video- en performance-werken verdiept ze zich in het idee van een existentialistische utopie.

Loading...