Davy Smand

White Swans

Davey Smand onderzoekt in zijn werk de grenzen tussen magie en technologie en combineert mythologie met techniek. Veel van zijn werk is beïnvloed door het gedachtegoed van René Munnik: hoe rationeler we onszelf in de wereld plaatsen door wetenschap, des te meer we teruggaan naar een mythische perceptie van de wereld.

White Swans is een interactieve installatie gebaseerd op de voorchristelijke traditie van Drenthe. Binnen de Germaans-Saksische cultuur geloofde men dat goden een vormeloze energie hadden in plaats van een menselijke vorm. Die energie leefde in bomen. Rituelen werden dan ook uitgevoerd bij heilige bomen om dichter bij de goden te komen.

In White Swans draag je een EEG-hoofdband die je hersenactiviteit meet en deze omzet in geluid en video. Het wordt geprojecteerd op een reflectief oppervlak dat wordt bewogen door een boom – een magische ervaring(!).

Davey Smand is recentelijk afgestudeerd in Autonome Beeldende Kunst op Minerva Groningen in 2019.

dsmand.wordpress.com

Loading...