Wild Ei

Amplitude

Wild Ei streeft er in haar werk naar om de relatie te herstellen tussen instinctieve en intellectuele kennis. ‘Weten’ strekt zich uit over verschillende gebieden door het maken van wederzijdse aannames, vergelijkbaar met hoe volksverhalen zowel artistiek kunnen zijn als wetenschappelijk.

Ze observeert de wereld om haar heen als een metafysische naturalist – zoekend naar macroprocessen in haar omgeving die complexe processen in het heelal verklaren. Haar werk is een onophoudelijk onderzoek naar hoe het heelal is ontstaan en het verbindende element van leven. In plaats van dit uit te leggen, presenteert ze met Amplitude fragmenten in de vorm van video, audio en installaties die de poëtische en magische opvattingen hiervan laten zien.

Wild Ei studeerde in 2019 af in Autonome Beelden Kunst aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU).

www.wildei.com

Loading...