Paula Nishijima

Game of Swarms

In Westerse samenlevingen die individualiteit bevoorrechten, wordt samenwerking beschouwd als een waarde, maar niet als een standaard. “Game of Swarms” daarentegen onderzoekt hoe levende organismen samenwerken, zonder centrale controle of hiërarchie, om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het project zelf is ontstaan in samenwerking met biologen, maar ook met het publiek van tentoonstellingen. Theorieën over zelforganisatie en zwermintelligentie komen tot uiting in een audiovisueel werk getiteld “Life Lived Along Lines” (een verwijzing naar Donna Haraway’s tentacularity) en een spel dat nieuwe vormen van relaties genereert die gebaseerd zijn op samenwerking, in plaats van op competitie. De regels van het spel worden gecreëerd door middel van een reeks workshops die openstaan voor het publiek.

Paula Nishijima’s op onderzoek gebaseerde praktijk ontvouwt zich op het kruispunt van biowetenschap, technologie en participatieve sociale praktijk. Onlangs behaalde ze een MA in Kunst en Cultuur aan de Universiteit van Leiden.

Loading...