JIMI KLEINBRUININK

A REOCCURRING REFLECTION

LOCATIE: DOOPSGEZINDE KERK, WIRDUMERDIJK 12

Welke ingreep Jimi ook maakt met zijn werk, het ruimtelijk effect is nooit massief of statisch. Hoewel hij naast driedimensionale installaties ook vaste sculpturen maakt, wekken deze bovenal de indruk gewichtloos te zijn, als sterren en planeten in een oneindig universum van gips, hout, bouwmaterialen en gevonden voorwerpen. Tegelijkertijd verhouden Jimi’s kleurige assemblages zich ontegenzeggelijk tot onze eigen fysieke aanwezigheid, doordat het direct in de wereld staat en zich daartoe verhoudt. Ga je er omheen, overheen of onderdoor? En waar houdt het werk en de ruimte eromheen eigenlijk op? Het antwoord ligt ergens verscholen tussen massa en licht, banaliteit en sierlijkheid, atoom en heelal.

Tijdens LUNA presenteert Jimi Kleinbruinink een nieuwe versie van zijn werk Loophole. Dit werk is eerder in Alkmaar getoond. Het is een monumentale sculpturale installatie, een netwerk van reflecterende constructies dat door een bamboe-steiger meandert en als oneindige lus bij zichzelf terugkomt. Het nieuwe werk wordt getoond in de Doopsgezinde Kerk, waar middels een bewegend lichtplan de architectuur van de kerk wordt ondergedompeld in een spel van reflecties en schaduwen.

www.jimikleinbruinink.com

Loading...