ARVUSTIN CARAMDERSSON

Des-illu(minat)/s-ion(s)

LOCATIE: BLOKHUISPOORT

Het kunstenaarsduo Arvustin Caramdersson verkent nieuwe mogelijkheden in visual storytelling door gebruik te maken van nieuwe digitale technologieën. Speciaal voor LUNA verzamelden ze uit onlinebronnen gegevens die gerelateerd zijn aan Leeuwarden en de Blokhuispoort – de locatie waar hun werk te zien zal zijn. De informatie die ze vonden verwerkten ze in een algoritme om een verhaal te creëren, gegenereerd door kunstmatige intelligentie. De uitkomsten daarvan vertaalden ze vervolgens weer opnieuw naar een visueel verhaal. Het resultaat zie je tijdens LUNA op de muren van de Blokhuispoort: een creatie, ontstaan uit de geheimzinnige codes van een computer.

Hannes Arvid Andersson en Agustín Martinez Caram zijn een artistiek onderzoeksduo onder de naam Arvusting Caramdersson, die via audiovisuele media de maatschappelijk en humanistische impact van het nieuwe digitale landschap onderzoeken. Ze herschikken, verstoren, fragmenteren en drukken pixels in algoritmische en creatieve processen om te onderzoeken hoe betekenis wordt gegeven aan de digitale wereld.

www.hannes.world | www.martinezcaram.com

 

Loading...