HARTUNG & TRENZ (DE) FEAT. GRYTSJE SCHAAF (NL)

KONTAKT

FRYSKE AKADEMY | DOELESTRAAT 8

Beperkt contact tussen mensen tot aan contactverboden behoorden aan het begin van de corona crisis tot de belangrijkste maatregelen. Hierdoor is het sociale en maatschappelijke leven ingrijpend veranderd. Aan de hand van geprojecteerde woorden in het Frysk en Nederlands over architectuur en haar bezoekers, gaat het project op de binnenplaats van de Fryske Academie in Leeuwarden over hoe onze perceptie van contacten en de betekenis ervan verandert. 

Licht, ruimte, architectuur, natuur, mens en taal komen in vorm en inhoud met elkaar in contact, beïnvloeden elkaar en hun omgeving.

Het werk KONTAKT is speciaal voor deze plek ontwikkeld, zowel in vorm als in inhoud. Bijzonder is de samenwerking van de lichtkunstenaars Detlef Hartung en Georg Trenz met de Friese dichter en architect Grytsje Schaaf die het woord materiaal voor KONTAKT ontwikkelde.

KONTAKT is een coproductie van LUNA en Leeuwarden Unesco City of Literature.

Foto (c) Tom Meixner

Loading...