Theme Nights: Hier en Nu

THEME NIGHTS: HIER EN NU


Op 1, 2 en 3 december 2020 presenteerde het Media Art Festival in samenwerking met de RUG Campus Fryslân en de Hanzehogeschool Groningen drie onderling met elkaar verweven online Theme Nights, vol ontdekking, discussie en artistieke inspiratie.

Centraal op elke avond stond een thema dat door onze speciale gastonderzoekers en kunstenaars verder werd verkend en ontrafeld. We zoomden in op de waardering van cultuur en economische waarde in de culturele sector, niet-weten in tijden van onzekerheid en we namen onze relatie met de natuur nader onder de loep.

Heb je de livestreams gemist? Kijk ze dan hieronder terug!


CULTURENOMICS

1 DECEMBER 2020 | 20.00 UUR

Tijdens deze eerste Theme Night verkennen we hoe cultuur in onze samenleving ervaren en gewaardeerd wordt en of ons begrip van cultuur nog wel van deze tijd is. Wat de coronacrisis aan het licht heeft gebracht is dat cultuur veel meer is dan alleen theater, dans en beeldende kunst. De hele culturele sector werd getroffen en dat zijn ook festivals en de optredens van Dries Roelvink. Cultuur en de culturele productie van vandaag is veelomvattender dan datgene wat we erover leren op school.

Prof. dr. Barend van Heusden neemt ons mee in zijn analyse van ons begrip van cultuur en pleit voor een fundamentele herwaardering. Een pleidooi met radicale voorstellen met mogelijk ingrijpende politieke en economische gevolgen voor de sector.

Directeur van Nieuw Geneco Esther Gottschalk verkent vervolgens verschillende samenwerkingsvormen en economische modellen om de culturele sector circulair te maken. Modellen die aanmoedigen om het geld dat verdiend wordt in de culturele sector, op een eerlijke manier terug te laten vloeien naar de makers. Gottschalk analyseert inspirerende, wereldwijde voorbeelden van een Fair Chain in de vrije kunsten en nieuwe vormen van samenwerking tussen overheid, het bedrijfsleven en lokale gemeenschappen. 

Sprekers: Prof. dr. Barend van Heusden, Esther Gottschalk
Partners: Rijksuniversiteit Groningen, Campus Fryslân


NIET-WETEN

2 DECEMBER 2020, 20.00 UUR

In het licht van de crisis waar we middenin zitten, worden we allemaal geconfronteerd met onzekerheid. Onverwacht staan we oog in oog met een ongekende nieuwe realiteit die niet meer rijmt met de vertrouwde patronen van ons voorspelbare dagelijks leven.

Terwijl velen de nieuwe situatie opnieuw een plek proberen te geven en soms verdrinken in diepe zeeën van onzekerheid, heeft MAF een groep kunstenaars uitgenodigd en aangemoedigd om de kracht van niet-weten al experimenterend te onderzoeken. Een zoektocht waarbij “het niet-weten wordt omarmd als een opening in het weefsel van het bekende en die wederzijdse openheid en ontvankelijkheid voor mogelijkheden vereist” (Emma Cocker). Een keuze die ook vergt dat men “het lichte ongemak of de angst die door deze houding wordt veroorzaakt aanvaardt” (John Cleese).

Deze avond is het performatieve resultaat van de ontmoetingen tussen verschillende kunstenaars, onderzoekers en filosofen. Aan de hand van gezamenlijk ontwikkeld werk, experiment en dialogen, nodigen ze het publiek uit om mee te gaan in de zoektocht naar een hernieuwd vertrouwen in het nog-niet-weten, zonder te verdwalen in het directe Hier en Nu.

Sprekers: Hannes Arvid Andersson, Henry Byrne, Marcelo Agustin Martinez Caram, dr. Anke Coumans, Linde Ex, Inbal Ann Hershtig, Simona Kicurovska, Hermen Maat, Kevin A. Perrin, Adri Schokker, dr. Bibi Straatman, Pol Taverne, T.S. Anna
Partners: ARC Artistic Research Community in the North en lectoraat ‘Image in Context’ (Kenniscentrum ‘Kunst & Samenleving’ bij Academie Minerva)


PERSONEN VAN ALLE SOORTEN, OOK MENSEN

3 DECEMBER 2020, 20.00 UUR

In de afgelopen decennia is er steeds meer wetenschappelijk bewijs dat onze – met name Westerse – veronderstellingen over de natuur vrij gebrekkig zijn. Met name in de mediakunst is te zien dat ook kunstenaars de heersende opvattingen door middel van experiment en creatie in twijfel willen trekken. Vaak opereren ze op het randje van kunst en wetenschap en proberen ze nieuwe inzichten te krijgen over onze natuurlijke omgeving, waarbij ze ons aansporen om na te denken over wie we als soort zijn en onze manier van zijn te heroverwegen.

Hun werk kan ons helpen om onze dominante visie op onze andere, mede-levende wezens te doorbreken. Misschien wel het belangrijkste is dat de kunst zich vaak een toekomst durft voor te stellen die alternatieven bieden voor de wankele systemen die we in de loop der eeuwen hebben gecreëerd.

Deze bijzondere Theme Night staat geheel in het teken van kunst en aarde. Dr. Jan van Boeckel van het lectoraat Kunst en Duurzaamheid van Academie Minerva en beeldend kunstenaars en onderzoekers Theun Karelse en Paula Nishijima geven inzicht in hun onderzoek en artistieke proces waarbij de complexe relaties tussen alle personen, inclusief de mens, maar ook onze plek binnen het ‘aardse’ systeem, belangrijke thema’s vormen.

We gebruiken het woord ‘personen’ om te verbeelden – al is alleen maar voor vanavond – dat we meer gemeen hebben met alle wezens op onze planeet dan we denken.

Sprekers: dr. Jan van Boeckel, Theun Karelse, Paula Nishijima
Partners: lectoraat ‘Art & Sustainability’ (Kenniscentrum ‘Kunst & Samenleving’, Academie Minerva), Hanzehogeschool Groningen

Loading...