TEXT ME • Over het project

TEXT.ME Young Curators

Text Me. 

Over het project

Door Irene Xochitl Urrutia & Bettina Pelz

Begin oktober 2021 ontmoetten we elkaar voor het eerst op het Media Art Festival (MAF), een tentoonstellingsproject met opkomende licht- en mediakunstenaars in Leeuwarden, in het noorden van Nederland. Wij zijn een open netwerk van jonge curatoren van over de hele wereld die zich in hun studie en praktijk richten op kunst in context. Als bezoekende curatoren zijn we betrokken bij experimentele tentoonstellingen van hedendaagse kunst en willen we in feedback, evaluatie en verdere discussies voorzien over hedendaagse kunstprojecten.

Onderdeel van het internationale netwerk is Irene Urrutia. Omdat ze in 2021 voor het eerst curator van het MAF was, hadden we een goede reden om een ​​project te ontwikkelen waarmee we elkaar konden ontmoeten en een tentoonstellingsproject konden bespreken. We checkten elkaars beschikbaarheid en bouwden een internationale set curatoren op die voorheen slechts gedeeltelijk had samengewerkt. We kwamen gaandeweg online samen om doelen en plannen te synchroniseren. In de daaropvolgende maanden ontmoetten we elkaar regelmatig en deelden het enthousiasme toen we de i-Portunus-fondsen kregen die ons enorm hielpen om in beweging te komen.

Het proefproject i-Portunus Houses wordt namens de Europese Commissie uitgevoerd door een consortium van organisaties die zelf pioniers zijn geweest op het gebied van Europese culturele mobiliteitsprogramma’s. Het consortium i-Portunus Houses, gecoördineerd door de European Cultural Foundation (Amsterdam), betrekt MitOst (Berlijn) als belangrijkste uitvoerder van mobiliteit en de Kultura Nova Foundation (Zagreb) als leider in evaluatie en analyse.

Het TEXT ME – programma

Irene Urrutia (CA/MX) faciliteerde het intensieve programma dat bestond uit een bezoek aan de tentoonstelling ter plaatse, ontmoetingen met de kunstenaars en omliggende activiteiten. Giuliana Grippo (AR/ES) en Emily Sarsam (AT/TN) ontwikkelden en verzorgden schrijflabs, samenwerkingsmomenten en oefeningen. Lezingen en workshops ter ondersteuning van de verwerking van kritisch denken en schrijven werden geleid door Nicolàs Dardano (AR/ES), Aymen Gharbi (TN), Andrea Moeller (DE/NL) en Bettina Pelz (DE/TN). Alexia Alexandropoulou (GR), Cyrine Bettaleb Ali (TN) en Famkje Elgersma (DE), ondersteunden de realisatie van extra tentoonstellings- en atelierbezoeken. Bijdragen vanuit verschillende perspectieven, geworteld in kunstbemiddeling, kunsteducatie, kunstwetenschappen en sociaal-culturele benaderingen, werden aangeboden door Sara Mari Blom (DE), Jan Herman de Boer (NL), Amin Gharbi (TN) en Kenza Jemmali (TN). De in Nederland gevestigde deelnemers Anne Van Lierop (NL), Neja Kaiser (NL) en Katerina Kallivroussi (GR/NL) namen deel aan de activiteiten met het lokale perspectief. Het leidende idee van de bijeenkomst was om een ​​kader voor uitwisseling te bieden en uiteindelijk een verzameling teksten te produceren die ervaringen, reflecties en kritiek samenvatten. Uit deze intensieve, spannende en uitdagende samenwerking zijn vijftien artikelen voortgekomen.

MAF-LUNA door Media Art Friesland

Andrea Moeller is sinds 2014 de drijvende kracht achter de jaarlijkse hoofdactiviteit van Media Art Friesland. Het Media Art Festival (MAF) is een tentoonstelling van bestaande werken die zijn geselecteerd door een team van scouts, tijdens afstudeershows of andere openbare tentoonstellingen. Sinds 2016 is het ingebed in het openbare kunstproject Leeuwarden Urban Night Adventure (LUNA) dat ervaren kunstenaars op de been brengt die site-specific werken op decentrale locaties in de stad. Binnen een paar jaar werd de combinatie MAF-LUNA een internationaal erkend jaarlijks tentoonstellingsproject met experimenteel licht en op licht gebaseerde mediakunstbenaderingen.

Het tentoonstellingsproject, gevestigd in het voormalige postkantoor, niet ver van het station van Leeuwarden, bestond uit veertien kunstwerken met licht en op licht gebaseerde mediawerken, audiovisuele installaties, films, performances en workshops. Ze toonden de artistieke zorgen en reacties van jonge kunstenaars met betrekking tot hedendaagse media en technologie, lopend onderzoek in de kunsten en wetenschappen, evenals sociaal-culturele en sociaal-ecologische onderwerpen. Naast de tentoongestelde kunstwerken waren er evenementen, rondleidingen, workshops, performances, discussies en speciale projecten rondom het overkoepelende thema ‘Hier En Nu’. Het festivalformat werd geïnterpreteerd als een flexibel kader om hedendaagse kunstproductie te ontmoeten, te ervaren en te bespreken. De bezoekende curatoren doken op in de scene en de verscheidenheid aan situaties. Ze namen deel aan de activiteiten, hadden interactie met zowel artiesten als partners van de organisatie, en breidden buiten het festivalprogramma uit met extra studiobezoeken, lezingen en discursieve kaders.

De TEXT ME – teksten

De TEXT ME-groep verbleef een week in Leeuwarden om de kunstwerken te zien, hun context te begrijpen, te bediscussiëren en te beginnen met schrijven. Het schrijfproces ging gepaard met vele discussies, vaak gewijd aan de vraag of we de inhoud, de uitbreiding, de taal of de stijl van ons werk moesten standaardiseren. Vaker wel dan niet besloten we echter geen strikte kaders op te leggen. In plaats van lijsten met regels te maken, hebben we lijsten met vragen gemaakt, zoals: wanneer en waarom moeten kunstwerkbeschrijvingen specifiek zijn? Wanneer moeten ze suggestief zijn en openstaan ​​voor de verbeelding? Hoe en waarom moet een curator een eigen positie innemen ten opzichte van die van de kunstenaar, of tot de context van het festival? Welke versie van het Engels (of andere talen) is zinvol om te gebruiken, en waarom?

Als gevolg van dit proces van bevraging bevatten de teksten een verscheidenheid aan stijlen: van kunsthistorische perspectieven tot poëtische fragmenten, van innerlijke dialogen tot vraag-en-antwoordformaten. Sommigen stellen vragen of maken kritische opmerkingen, terwijl anderen experimenteren met creatief schrijven. Artikelen van meer ervaren schrijvers staan ​​naast nieuwere stemmen, en een verscheidenheid aan culturele en taalkundige achtergronden zorgt voor contrast tussen de ene tekst en de andere. Als we terugkijken op de gedeelde tijd, ervaringen en collectieve verwerking, beginnen we te begrijpen dat we slechts aan de oppervlakte komen van collaboratieve, curatoriële schrijfprocessen en -kaders. TEXT ME is een verzameling zaden, gekoesterd en geplant, die we in de komende jaren hopen te zien groeien.

De TEXT ME – parameters

Als tekstverzameling bieden ze inzicht in het begrip gesitueerdheid: een van de belangrijkste wendingen in de hedendaagse kritiek op instituties, kennis en taal. Het concept vindt zijn oorsprong in de feministische terugkeer naar het lichaam als referentiepunt voor elk begrip: een weten dat noodzakelijkerwijs anders is volgens de subjectiviteit van elke persoon. In die zin toont TEXT ME de veelheid van de wezens en lichamen, die hun kritische en curatoriële perspectieven vormgeven. Daarom is het heel goed mogelijk dat hun posities elkaar in de teksten provoceren, botsen of verkeerd begrijpen. We willen de vreugde delen die we ervaren bij het ontdekken van verschillen, het zoeken naar redenen en contexten en het voeden van discussies die onze geest, ons lichaam en onze ogen hervormen.

Het TEXT ME – netwerk

We sturen graag een welgemeend “dankjewel!” aan iedereen die heeft bijgedragen aan het TEXT ME-project: het enthousiaste en magische team van de TEXT ME-schrijvers en -redacteuren; onze ervaren mentoren en vrienden die hun tijd, expertise en geloof in het project hebben aangeboden; de eindeloos ondersteunende familie van Media Art Friesland en de genereuze steun van i-Portunus die de mobiliteit van vijf van de TEXT ME-deelnemers financierde. De toewijding die we hebben ervaren geeft ons de vonken om op zoek te gaan naar de volgende kansen. Onze diversiteit aan persoonlijkheden en biografieën motiveert ons om onze banden te versterken en onze discussies te verdiepen om wat meer tijd door te brengen buiten de smalle rand van het nog bekende. De inspirerende kunstwerken en kunstervaringen koesteren de zorg die we aan ons professionele wezen besteden. TEKST ONS _ we ontvangen graag feedback over wat we hebben bereikt.

Over de auteurs

Irene Urrutia en Bettina Pelz werken al 2 jaar af en aan samen. Voor TEXT ME waren ze voortdurend in gesprek over de ontwikkeling, de verwerking en de documentatie van het TEXT ME-project.

Irene Xochitl Urrutia

Irene Xochitl Urrutia (zij/haar) is een Mexicaans/Canadese curator en promovendus aan de Universiteit Leiden. Momenteel ligt haar focus op mediakunst, materialistisch posthumanisme en het heroverwegen van plant-menselijke relaties door middel van artistieke praktijk. In haar curatoriële werk is ze geïnteresseerd in decentralisatie en toegankelijkheid. In 2016 was ze mede-oprichter van Galería Tu Mamá, een onafhankelijke galerie voor hedendaagse kunst in Xochimilco, Mexico-Stad. Momenteel is ze curator voor Media Art Friesland in Leeuwarden, waar ze voornamelijk werkt aan het LUNA Young Masters-programma. Ze is ook een fellow van TASAWAR Curatorial Studios. Ze is momenteel gevestigd in Plymouth (VK) en in Leeuwarden (NL).

Bettina Pelz

Bettina Pelz (zij/haar) is een internationaal actieve curator die zich toelegt op art-in-context projecten. Haar transdisciplinaire projecten worden gehost bij kunstinstellingen en in de openbare ruimte, in postindustriële omgevingen en culturele erfgoedinstellingen. Ze is betrokken geweest bij projecten in Afrika, Azië, Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Sinds 2019 leidt ze het curatoriële studieprogramma over art-in-context TASAWAR CURATORIAL STUDIOS georganiseerd door het Goethe-Institut Tunis. Ze is momenteel gevestigd in Wetter/Ruhr (DE) en in Tunis (TN).

Portret (c) Malika Hagemann

Portret (c) Gabe Kamphuis

Loading...