Damien Troadec (1998, FR)

HIGHWAY TO HELL

Highway to hell

An endless descent under the name of dead love.
The remains of a scream. Bright hopes are very few.
Hell. Give me a reason to seek for the above.
You know! I have crossed oceans of time to find you.

No rest. Yet! Standing in front of the eerie gate;
A reverse world controlled by a blinded terror.
Flirting with the worth beast. What about abandoned fate?
Echos of squeaky laughs enlightening past error.

It requires a great psychological strength.
I say this not in reproach, but in deaf regrets.
Redemption. Coalition. A time without length.
Monsters are dancing, hypnotized by their darkness.

Nestled in blurred movements. Overexposed pixels.
Sooner or later we will all have to fight. Past!
Against divine lights which surround eyes like missiles
The abyss. Let’s follow the lonely rooted path.

So! Whatever you decide, I’m with you. New games?
Barks are like a memory. I am my own dog.
The scared characters you will meet erased their names
Welcome in the guts of the turmoil. Breathe in fog. 

Highway to Hell is gebaseerd op een verweving van interpretaties en affecties. Het is een constellatie van opvattingen over kracht, passiviteit en verlichting. De etymologische betekenis van ‘constellatie’ is een groep sterren aan de hemel die samen een figuur tekenen die door de menselijke verbeelding wordt herkend. Dit idee van het creëren van verbindingen tussen betekenissen van de mentale en fictieve werelden die parallel aan elkaar staan is een kernpunt van de installatie. Half verbintenis, half verdwijning. “Het enige wat overblijft… een verstikkende maar optimistische schreeuw.”

Damien Troadec studeerde in 2021 af aan de Gerrit Rietveld Academie als Bachelor in Fine Art. De relatie tussen beeld en woord is de kern van zijn praktijk. In zijn werk speelt hij met concepten van geschiedenis, archivering, metaforen en analogieën en is hij geïnteresseerd in het inkaderen, fragmenteren, interpreteren en documenteren van herinneringen, visies, dromen en projecties. 

Loading...